State Advisory Committee
Dr. N.R. Sheth
Dr. H.G. Koshia
Dr. Maltiben Chauhan
Dr. Mamta B.Shah
Dr. K.N.Patel
Dr. S.H Mishra
Dr. N.M.Patel
Dr. K. Pundarikakshudu
Dr. A.K.Saluja
Dr. Vimal Kumar  
Dr. Lal Hingorani
Dr. Vikram Trivedi
Dr. Vinit Jain
Dr. Umesh Upadhyay
Dr. Maitreyi Zaveri
Dr. Haresh Kakrani
Dr. Niranjan Kanaki
Dr. Sanjeev Acharya
Dr. Biren Shah
Dr. Niyati Acharya
Dr. Ashwin Dudhrejiya
Dr. Sangita Shukla
Dr. Manan Raval
Dr. Kaushik Kanada
Dr. Chaitanya Bhatt
Dr. Viral Desai
Dr. Madhavi Patel
 
Dr. Devang Pandya
 

National Advisory Committee
National Advisors
President:
General Secretary

Dr. C.K.Kokate
(Former VC, KLE University, Belagavi)

Dr.N.R.Sheth
(Vice Chancellor, GTU)

Dr.Umesh K. Patil
(Dr.H S Gaur University, Sagar)

Dr. V.K.Dixit
(Former Head, Dept. of Pharm.Sciences,
Dr.H S Gaur University, Sagar)

  • Vice Presidents : Dr. B.G. Shivananda, Dr.A.N. Kalia, Dr.A.K Pathak, Dr. Sunil Jalalpure,  Dr. Milind Umekar, Dr N M Patel 

  • National Co-ordinator & Treasurer :  Dr.Abhay Singhai         Joint Secretary  Dr. Satish Sardana,  Dr. Vimal Kumar

  • EC Members & Statel Co-ordinators : Dr.P.G.Yeole, Dr.S.H Ansari, Dr.S.Saraf, Dr.S.C.Mandal, Dr.B.Ganga Rao, Dr.M.B.Patil, Dr.K.N.Patel, Dr.Munish Garg, Dr.S.K Sharma, Dr.S.P.Dhanabal,  Dr. Pramod Hurakadle. Dr.Julfikar Ali Bhat, Dr.Kumud Upadhyay, Dr. Alok Mukharjee, Dr. C.S Bhargav, Dr.H Mukhtar, Dr.C. Veeresham, Dr. Rakesh K Patel, Dr.Prakash Itankar, Dr.M.L Kori,Dr. Richa Dayaramani